Algemene leveringsvoorwaarden Oreïd VOF
Van toepassing op overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten door Ore´d.

1.   Definities
2.   Toepasselijkheid
3.   Offertes
4.   Totstandkoming overeenkomsten
5.   Uitvoering van de overeenkomst
6.   Informatie en medewerkingspicht opdrachtgever
7.   Levertijd
8.   Wijzigingen in de overeenkomst
9.   Wijzigingen in de te leveren zaken
10. Meer en minderwerk
11. Bepalingen m.b.t. optredens en concerten
12. Leveringen
13. Deelleveringen
14. Gebreken, klachttermijnen
15. Transport
16. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
17. Aansprakelijkheid
18. Prijzen
19. Betalingscondities
20. Retentierecht
21. Zekerheidsstelling
22. Eigendomsvoorbehoud
23. Auteursrecht
24. Adviezen, ontwerpen en materialen
25. Klachten en garantie
26. Verhuur van zaken
27. Geschillen

Gehele algemene voorwaarden
als Word bestand. Download nu.