24. ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

a). Door Ore´d verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

b). Ore´d aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

c). Ore´d aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid  voor onderdelen die door de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl