7.   LEVERTIJD

a). De overeengekomen levertijden zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
De levertijd gaat in, wanneer na het afsluiten van de overeenkomst overeenstemming is bereikt over alle details en nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn gekomen van Ore´d.
Voor een eventueel verzuim met betrekking tot de levering is een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

b). Tenzij schriftelijk anders is bedongen kan het overschrijden van de levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op een schadevergoeding.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl