8.   WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

a). Door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ore´d ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van bedoelde  wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

b). Ore´d behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering  in de prijs aan te brengen.

c). Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Ore´d geen verantwoordelijkheid.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl