6.   INFORMATIE  EN MEDEWERKINGSPLICHT VAN DE OPDRACHTGEVER

a). De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke  Ore´d redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit van Ore´d komen.

b). Ore´d heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de in het voornoemde lid vermelde verplichtingen zal hebben voldaan. De opdrachtgever is gehouden om de schade die Ore´d lijdt door deze vertragingen te vergoeden.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl