2.   TOEPASSELIJKHEID 

a). Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Ore´d en een opdrachtgever, waarop door Ore´d deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Ore´d en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

b). Ore´d gaat er vanuit dat een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stilzwijgend instemt met de toepassing van deze voorwaarden op een later met Ore´d gesloten overeenkomst.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl