1.   DEFINITIES


a). Onder 'Oreïd' wordt verstaan de ZZP werkzaamheden van Pieter Verhees , Oude Engelenseweg 29, 5222 AB 's-Hertogenbosch, Nederland.

b). Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan diegene die aan Oreïd een opdracht voor de organisatie of het uitvoeren van een optreden, theater-productie, evenement, training, promotionele activiteit, werken heeft opgedragen en/of een opdracht tot het engageren van acteurs, artiesten, trainers, uitvoerende kunstenaars heeft verstrekt.

c). Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: de overeenkomst voor de organisatie en uitvoe¬ren van festiviteiten, evenementen, promotionele activiteiten en werken in brede zin waarbij de ene partij (Oreïd) zich bij één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn opdrachtgever verbindt dat de organisatie en de uitvoering van het evenement, de festiviteit, promotionele activiteit, training, of de werken door middel van verschillende toeleveranciers (zoals voor vervoer-decoratie -entertainment-AV-presentatie en andere elementen) onder verantwoordelijkheid van Oreïd zal geschieden,

én

de overeenkomst tot het doen van werkzaamheden door uitvoerders waaronder artiesten, uitvoerende kunstenaars, trainers, waarbij de ene partij (Oreïd) zich jegens zijn opdrachtgevers verbindt tot het te haren behoeve met een uitvoerder(groep) of uitvoerende kunstenaar(groep) en/of gemachtigde daarvan sluiten van één of meer overeenkomsten tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie.

d). Onder 'Uitvoerder' wordt verstaan: iedere artiest of musicus of uitvoerende kunstenaar of trainer, of groepen daarvan alsmede betrokken technici die zich jegens Oreïd tot het geven van een artistieke presentatie(optreden), en uitvoeren van werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord heeft, respectievelijk hebben verbonden.

e). Onder 'Werken' wordt verstaan: elk ontwerp evenementen-concept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk werkstuk, ieder model en idee en iedere geluids-, audiovisuele en/of filmproductie daarmee verbandhoudend, waaraan door Oreïd daaronder begrepen definitief of voorlopig vorm is of wordt gegeven, alsmede voorontwerpen en voorschetsen.

home volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl