3.   OFFERTES 

a). Alle offertes en aanbiedingen  zowel mondelinge als schriftelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn schriftelijke offertes steeds op te vatten als een schatting van de prijs, welke naar beste weten en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie ten tijde van het uitbrengen van de offerte wordt gedaan.

c). Indien na de offerte de opdracht uitblijft kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht. De aan de opdrachtgever verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, technische omschrijvingen en documentatiematerialen e.d. zijn en blijven eigendom van Ore´d en dienen op eerste verzoek terstond te worden geretourneerd aan Ore´d.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl