18. PRIJZEN

a). Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

b). Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de tarieven opgenomen in de offerte van Ore´d.

c). De prijzen van Ore´d zijn exclusief B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.

d). De prijzen van Ore´d zijn berekend voor levering op het in de offerte genoemde afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e). De prijzen van Ore´d zijn exclusief transportkosten, reiskosten, verblijfskosten, verzekeringsşkosten, belastingen, douaneheffingen en andere publieksrechtelijke verplichtingen.

f). Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op prijsbasis van materialen, vervoerskosten, ingrediŰnten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vˇˇr de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Ore´d het recht te haren keuze hetzij een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voor zover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl