5.   UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

a). Ore´d bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

b). Ore´d is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten uitvoeren door niet bij haar in dienst zijnde derden en/of gebruik te maken van andere dan de overeengekomen materialen en/of technieken, indien dit haar inziens een goede of efficiŰnte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl