9. WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

Het is Ore´d is toegestaan zaken te leveren c.q. te verhuren die in geringe maten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, maar die op functioneel gebied gelijkwaardig zijn. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Ore´d van deze mogelijkheid gebruik maakt en zaken levert die wezenlijk afwijken van hetgeen is overeengekomen.
De opdrachtgever is hiertoe bevoegd gedurende 8 (acht) dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

vorige - home - volgende

 

d.d. juli 2014

Ore´d toegepaste theatervormen
Tel.: 06-22199421

www.oreid.nl
e-mail: pieter@oreid.nl